Om het werk van Dansersfonds'79 mogelijk te maken hebben we uw steun nodig. Uw steun als vriend is van vitaal belang voor ons succes. Het Dansersfonds'79 is er voor u en voor de Nederlandse dans. Maar we kunnen niet zonder u. Bent u liefhebber van het Nederlands Balletgala? Wordt dan vriend.

De vrienden van het Dansersfonds maken met elkaar bijzondere activiteiten van het fonds mogelijk, zo krijgen jonge dansers een podium om te excelleren en te groeien.

Het Danserfonds'79 heeft twee Ambassadeurschappen:

Vriend
jaarlijkse donatie minimaal € 90
• Uitnodiging voor het Nederlandse Balletgala. Een unieke avond waar u de complete top van de Nederlandse dans bijeen ziet.
• U ontvangt een Dansersfonds'79 boek naar keuze.
• Ambassadeurs maken deel uit van een warm vriendennetwerk!

Neem contact met mij op

Gouden vriend
jaarlijkse donatie minimaal € 750,-

• Uitnodiging met introduce / partner uitgenodigd voor het Nederlandse Balletgala. Een unieke avond waar u de complete top van de Nederlandse dans bijeen ziet.
• Vermelding, als zij dit wensen, van onze Ambassadeurs in het programmaboek van het Nederlands Balletgala
• U ontvangt een Dansersfonds'79 boek naar keuze.
• Waar mogelijk jaarlijks een speciale verrassing of ontmoeting voor Ambassadeurs
• Digitale nieuwsbrief van het Dansersfonds'79 voor Ambassadeurs
• Ambassadeurs maken deel uit van een warm vriendennetwerk!

Neem contact met mij op

Gouden vrienden
De heer en mevrouw G. Van den Bergh-Ebbelaar
De heer en mevrouw J.D. Doets-Blok
De heer en mevrouw G. Kleisterlee
De heren J. Meulendijks en B. Schuil
De heer. J. van Rijn †
De heer W. Slootweg †
De heer E. Vetter


ANBI Status
De Stichting Dansersfonds'79 is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarmee kunnen giften aan de Stichting Dansersfonds'79 optimaal aftrekbaar zijn voor uw aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting en er is geen schenkbelasting verschuldigd over uw gift.

Het fiscale voordeel, verbonden aan de gift, kan zo oplopen tot 52% van het geschonken bedrag. Zolang de Geefwet van kracht is, is het mogelijk om jaarlijkse schenkingen aan de Stichting Dansersfonds'79 tot 5.000 euro voor 125% in box 1 af te trekken. Het eventueel resterende deel van de schenking kan voor 100% in box 1 in mindering worden gebracht. Over legaten en erfstellingen wordt geen erfbelasting geheven.

De schenking, ineens of in vijf jaar
Bijna alle Gouden Ambassadeurs maken gebruik van de mogelijkheid de schenking voor een periode van 5 of 10 jaar vast te leggen. Zo is de schenking optimaal fiscaal aftrekbaar (zie Geefwet). Natuurlijk blijft het ook mogelijk een schenking ineens te doen.

Ondersteun ons eenmalig

Wij zijn met elke gift geholpen. U kunt doneren via IDEAL of per automatische incasso. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage en uw steun aan het Dansersfonds'79. Anders doneren
 +31 (0)6 10907088
info@dansersfonds.nl
Stichting Dansersfonds '79
Buurtweg 41
1921 CJ Akersloot
© 2024 Stichting Dansersfonds '79  - Disclaimer - Website realisatie door Vanderperk Groep