Nieuwsbrief

Een uniek moment

In 1979 is ter gelegenheid van hun eigen 20 jarig dansjubileum door het dansers echtpaar Alexandra Radius en Han Ebbelaar de Stichting Dansersfonds '79 opgericht. De oorspronkelijke doelstelling van het Fonds was financiële ondersteuning van gestopte dansers wier toekomst in die tijd nog niet of zeer onvoldoende financieel en praktisch geregeld was. In de loop der jaren is de positie van deze doelgroep van het Dansersfonds gelukkig behoorlijk verbeterd, zodat de doelstellingen voorzichtig zijn bijgesteld en het accent meer is gekomen op ondersteuning en stimulering van de danskunst/ballet in het algemeen en van veelbelovende jonge dansers in het bijzonder.

Deze artistiek en fysiek zo veeleisende kunst vraagt om voortdurende stimulans om international het hoge niveau te behouden en versterken. Dat betekent dat jong talent stimulansen verdient en dat succesrijke artiesten geprezen moeten worden. Met betrekking tot dit eerste reikt het Fonds jaarlijks studiebeurzen uit aan enkele leerlingen van Nederlandse conservatoria en balletacademies. Deze instituten krijgen de gelegenheid hun beste leerlingen te selecteren en af te vaardigen naar een openbare les van Han Ebbelaar. Tijdens deze les is een vakjury aanwezig die de kwaliteit en groei potentie van de leerlingen beoordeelt en een beurs aan de beste(n) toekent.

Naast de beurzen reikt het Fonds een aanmoedigingsprijs uit aan veelbelovende dansers die aan het begin van hun carriere staan. Het Fonds kent ook prijzen van verdienste toe aan dansers en choreografen om verdiende lof vorm te geven.

Sinds 2000 heeft het Dansersfonds een duidelijk accent gelegd op de stimulering van de interesse van de jeugd voor de dans. In het jubileumjaar 2005 zijn enkele nieuwe initiatieven genomen voor de hoogste klassen van de belangrijkste dansopleidingen in ons land een stimulans te verzorgen door internationaal befaamde pedagogen over te laten komen voor masterclasses.
 
Ter brede stimulering van de danskunst/ballet organiseert het Fonds jaarlijks het Nederlands Balletgala in Amsterdam (o.a. Het Nationaal Ballet, Het Nederlands Danstheater, Introdans, Scapino). Han Ebbelaar tekent al twintig keer voor de programmering.

Belangrijker is de steun die het fonds al die tijd heeft gekregen van vrijwilligers, donateurs, de actieve danswereld, de dansers, de choreografen, de producenten. Eigenlijk is het fonds van Han en Lex Ebbelaar-Radius en van de Nederlandse dansers. De doelstelling van het Dansersfonds is om dit zo te houden, zo mogelijk nog vele jaren.

Ondersteun ons eenmalig

Wij zijn met elke gift geholpen. U kunt doneren via IDEAL of per automatische incasso. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage en uw steun aan het Dansersfonds'79. Anders doneren
 +31 (0)6 10907088
info@dansersfonds.nl
Stichting Dansersfonds '79
Buurtweg 41
1921 CJ Akersloot
© 2024 Stichting Dansersfonds '79  - Disclaimer - Website realisatie door Vanderperk Groep