Prijs van Verdienste 2020

PRIJS VAN VERDIENSTE 2020
Voor Lydia Bustinduy

De Prijs van Verdienste gaat dit jaar naar een danseres van Nederlands Dans Theater, een gezelschap dat geen rangen en standen in zijn danserstableau hanteert en ook in gepresenteerde choreografieën geen uitgesproken solistische rollen laat zien.
De dansers worden in pers en publiek dan ook meestal als collectief ‘indrukwekkend’, ‘schitterend’ en ‘fenomenaal’ genoemd – en dat zijn ze ook. Hun manier van dansen heeft altijd een zeer hoge graad van technische beheersing, is perfect afgewerkt, is muzikaal exact en toont een grote bevlogenheid.
Je in zo’n gezelschap onderscheiden is dan ook nauwelijks realistisch en toch zijn er bij Nederlands Dans Theater dansers die een duidelijke eigen signatuur laten zien.
Zo’n iemand is de uit Barcelona afkomstige Lydia Bustinduy. In 1999 kwam ze bij NDT2, de jongerengroep van Nederlands Dans Theater, en twee jaar later bij het grote gezelschap NDT 1. De 21 jaar dat ze daar nu danst heeft ze met talloze choreografen gewerkt en in al hun choreografieën, hoe verschillend ook, heeft ze altijd de typerende bewegingsstijl van de choreograaf weten te treffen zonder haar individualiteit te verliezen. Ze is daarmee een onverwoestbare pijler in het NDT-bouwwerk geworden en een persoon met wie collega’s en choreografen graag samenwerken.
Ze is in alle opzichten een ware dienares van Terpsichore.
Voor haar is dan ook de Prijs van Verdienste 2020.

Ondersteun ons eenmalig

Wij zijn met elke gift geholpen. U kunt doneren via IDEAL of per automatische incasso. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage en uw steun aan het Dansersfonds'79. Anders doneren
 +31 (0)6 10907088
info@dansersfonds.nl
Stichting Dansersfonds '79
Buurtweg 41
1921 CJ Akersloot
© 2024 Stichting Dansersfonds '79  - Disclaimer - Website realisatie door Vanderperk Groep