activiteiten 2015

In 2015 heeft het Dansersfonds wederom een benefiet-Balletgala geproduceerd, waarmee de frequentie van de gala's van eens per twee jaar naar jaarlijks is verhoogd. Het fonds werft inkomsten met het organiseren van een benefietgala (de dansers en danseressen werken kosteloos mee), door sponsoring van het gala en door giften van personen en organisaties.

De beproefde formule van een groot internationaal gala in de 'Nationale Opera en Ballet' bleek na 2013 om kostentechnische reden niet meer haalbaar. In plaats daarvan heeft het gala nu een Nederlands karakter en een jaarlijkse frequentie. In 2014 was het DeLaMar theater de locatie, in 2015 de Stadsschouwburg en in 2016 zal het gala weer in het DeLaMar theater plaatsvinden en wel op 14 november.

Het gala in 2015 vond plaats op 16 november. De Rabozaal was vrijwel uitverkocht en het fonds verheugde zich wederom in de aanwezigehid van HKH Prinses Betarix. Tijdens het gala werden de jaarlijkse dansprijzen uitgereikt. Ook deze combinatie is nieuw beleid, dat goed werd ontvangen door publiek en pers.

In 2015 zijn wederom beurzen toegekend aan leerlingen van de belangrijkste dansopleidingen. Gegevens over prijzen en beurzen zijn op deze website te vinden.

Ook in 2016 zal het fonds weer prijzen uitreiken tijden het Gala op 14 november. In maart 2016 is op het Koninklijk Conservatorium in Den Haag de jaarlijkse 'open les' gegeven door Han Ebbel;aar voor de leerlingen van de hoogste klassen van de opleidiingen. Daaruit is door de jury aan 5 leerlingen een beurs toegekend van 1.500 euro.

Vast onderdeel van het beleid van het dansersfonds is dat er door iedereen belangenloos wordt meegewerkt. Er worden geen salarissen of honoraria of vacatiegelden toegekend aan bestuursleden. Er zijn geen medewerkers in dienst van het fonds.