Een uniek moment

In 1979 is ter gelegenheid van hun eigen 20 jarig dansjubileum door het dansers echtpaar Alexandra Radius en Han Ebbelaar de Stichting Dansersfonds '79 opgericht.
De oorspronkelijke doelstelling van het Fonds was financiële ondersteuning van met dansen gestopte dansers wier toekomst in die tijd nog niet of zeer onvoldoende financieel en praktisch geregeld was. In de loop der jaren is de positie van deze doelgroep van het Dansersfonds gelukkig behoorlijk verbeterd, zodat de doelstellingen voorzichtig zijn bijgesteld en het accent meer is gekomen op ondersteuning en stimulering van de danskunst/ballet in het algemeen en van veelbelovende jonge dansers in het bijzonder.

Er is in de danswereld binnen de doelstellingen van het Dansersfonds, naast de directe ondersteuning van individuele problematiek, altijd veel te doen. Deze artistiek en fysiek zo veeleisende kunst vraagt om voortdurende stimulans om international het hoge niveau te behouden en versterken. Dat betekent dat jong talent stimulansen verdient en dat succesrijke artiesten geprezen moeten worden. Met betrekking tot dit eerste reikt het Fonds jaarlijks studiebeurzen uit aan enkele leerlingen van Nederlandse conservatoria en balletacademies. Deze instituten krijgen de gelegenheid hun beste leerlingen te selecteren en af te vaardigen naar een openbare les van Han Ebbelaar. Tijdens deze les is een vakjury aanwezig die de kwaliteit en groei potentie van de leerlingen beoordeelt en een beurs aan de beste(n) toekent. Naast de beurzen reikt het Fonds een aanmoedigingsprijs uit aan veelbelovende dansers die aan het begin van hun carrière staan. Het Fonds kent ook prijzen van verdienste toe aan dansers en choreografen om verdiende lof vorm te geven.

Sinds 2000 heeft het Dansersfonds een duidelijk accent gelegd op de stimulering van de interesse van de jeugd voor de dans. Er zijn voorstellingen geïnitieerd en gesponsord in Amsterdam en Den Haag in echte theaters voor de hoogste klassen van de lagere school. In het jubileumjaar 2005 zijn enkele nieuwe initiatieven genomen voor de hoogste klassen van de belangrijkste dansopleidingen in ons land een stimulans te verzorgen door internationaal befaamde pedagogen over te laten komen voor masterclasses. 

Ter brede stimulering van de danskunst/ballet organiseert het Fonds jaarlijks een Balletgala in Amsterdam de Nederlandse dans (o.a. Het Nationaal Ballet, Het Nederlands Danstheater, Introdans, Scapino) samen op één avond kan schitteren. Han Ebbelaar tekent al 18 keer voor de programmering. 

Een lange geschiedenis die is verknoopt aan het legendarische danspaar, dat nog steeds actief een structurele bijdrage levert aan de elevatie van de Nederlandse dans. Door de jaren heen zijn Han en Lex gesteund door een reeks van vrijwilligers, die in het bestuur en in de jury’s voor de verschillende activiteiten, hun bijdrage hebben geleverd.

Belangrijker nog is de steun die het fonds al die tijd heeft gekregen van de actieve danswereld, de dansers, de choreografen, de producenten. Eigenlijk is het fonds van Han en Lex Ebbelaar-Radius en van de Nederlandse dansers. De doelstelling van het Dansersfonds is om dit zo te houden, zo mogelijk nog vele jaren.