sponsoring

Theodoor Gilissen

Aegon
Chios Investements
Dhr en Mw J.D. Doets-Blok
Dhr en Mw G. Kleisterlee
Linde Lloyd
Dhr J. Meulendijks en dhr B. Schuil
Riaskoff Concert Management
Dhr A. Kastoer
Dhr en Mw R. Groenink
Dhr T. Meijer

De hoofdsponsor onderscheidt zich doordat hij een substantieel bedrag doneert boven de genoemde sponsorvormen. Hij wordt prominent als hoofdsponsor vermeld op het affiche en in het programma en kan over een eigen ontvangstruimte beschikken in het Muziektheater voor een onbeperkt aantal gasten.
 
Al deze sponsors op de  website van het fonds www.Dansersfonds.nl gepresenteerd, als zij dit wensen, in het programmaboekje van het gala en desgewenst met een link naar de eigen site. Wij denken en doen graag mee aan andere mogelijkheden om het sponsorschap te profileren.
 
Men kan als donateur of sponsor – ook privé, via een lijfrente, als Gouden Vriend – het Dansersfonds steunen. Stichting Dansersfonds '79 is een culturele ANBI (Algemee Nut Beogende Instelling). Voor de schenker levert dit de komende 5 jaren een mooi fiscaal voordeel op, doordat 125% van het geschonken bedrag kan worden afgetrokken van het beslastbaar inkomen. Informatie hierover is te vinden op de website www.belastingdienst.nl.

Informatie kunt u inwinnen bij de secretaris, of bij een van de andere bestuursleden van het Dansersfonds.